Isto Huvila

Professor vid Institutionen för ABM

E-post:
Isto.Huvila[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 3420
Mobiltelefon:
070-1679470
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Professor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM med forskning som inriktar sig i information och knowledge management, informationsarbete, kunskapsorganisation, documentation, och sociala och deltagarinriktade informationspraktiker. Min forskning sträcker sig från kulturarvsinformation och digital humaniora, arkeologisk forskningsdata, arkiv, bibliotek och museer till hälsoinformation och e-hälsa. Läs mer på http://www.istohuvila.se

Akademiska meriter: PD

Nyckelord: open data digital humanities archaeology museer museums arkiv archives participation e-health informationsarbete arkeologi informationspraktiker bibliotek hälsoinformation e-hälsa digital humaniora information work information practices libraries health information participatory practices archaeological information documentation dokumentation forskningsdata research data open science paradata paehr medical records patientjournaler fair öppen data

Pågående forskningsprojekt finns på http://www.istohuvila.se/research

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Isto Huvila
Senast uppdaterad: 2021-03-09