Georgios Dimitroglou Rizell

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Geometri och fysik

E-post:
georgios.dimitroglou[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3225070-1679827
Besöksadress:
Rum ÅNG 14161 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Centrum för geometri och fysik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Mitt forskningsområde är symplektisk- och kontakttopologi, och mitt huvudintresse är att förstå och klassificera Lagrangianska och Legendriska delmångfalder. Metoderna jag arbetar mest med är pseudoholomorfa kurvor, pseudoholomorfa folieringar, Symplektisk Fältteori, och Floerhomologi. Jag har ett Wallenberg Academy Fellowship från Knut & Alice Wallenbergs stiftelse som beviljades 2016 som förlängdes 2022. Sedan 2020 är jag är prefekt vid Matematiska institutionen.

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: symplectic geometry and topology contact geometry and topology lagrangian submanifolds legendrian submanifolds floer homology pseudoholomorphic curves symplectic field theory

Här kan du hitta utvalda slides från presentationer och undervisning relaterat till min forskning.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Georgios Dimitroglou Rizell
Senast uppdaterad: 2021-03-09