Eva Tano

Adjungerad universitetslektor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin

E-post:
Eva.Tano[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 3904
Mobiltelefon:
070-6973904
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsv 38, Hubben
752 37 Uppsala
Postadress:
Dag Hammarskjöldsv 38, Hubben
752 37 Uppsala

Akademiska meriter: Adjungerad adjunkt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09