Lena Wettergren

Professor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
lena.wettergren[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6616
Mobiltelefon:
070-4337518073-4697148
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Professor i vårdvetenskap med en förenad anställning som legitimerad sjuksköterska knuten till Akademiska sjukhuset, verksamhetsområdet Blod- och tumörsjukdomar. Forskning med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa hos unga vuxna med cancer och leder forskningsprogrammet Fex-Can – Fertilitet och sexualitet efter cancer. Även engagerad i forskning och forskarutbildning i Uganda och Etiopien. Undervisar främst i specialistsjuksköterskeprogrammet - inriktning onkologisk vård.

Akademiska meriter: Med. Dr. leg. ssk.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lena Wettergren
Senast uppdaterad: 2021-03-09