Åse Hedemark

Universitetslektor vid Institutionen för ABM

E-post:
Ase.Hedemark[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 2598
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag arbetar som lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Inst. för ABM. Jag är också vetenskaplig ledare för forskningsnoden Kultur - demokrati- medborgarskap som är ett tvärvetenskapligt samarbetsprojekt på hist. fil. fakulteten. Mitt forskningsintresse berör till stora delar folkbibliotek både som verksamhet och institution.Jag har också i både forsknings- och undervisningssammanhang studerat användare av olika informationsförmedlande tjänster såsom bibliotek.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åse Hedemark
Senast uppdaterad: 2021-03-09