Frida Svedbergh

Ekonom vid Institutionen för ekologi och genetik

E-post:
frida.svedbergh[AT-tecken]ebc.uu.se
Telefon:
018-471 2867
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt Centrum EBC
Norbyvägen 18 D
Postadress:
Norbyvägen 18 D
752 36 Uppsala

Nyckelord: genetik och patologi evolutionsbiologi intendenturen lagerträdet ebc

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09