Anna Nyberg

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Folkhälsa, arbetsliv och rehabilitering

E-post:
anna.nyberg[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6622
Mobiltelefon:
073-4697563
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i psykologi och legitimerad psykolog. Min forskning handlar i stora drag om hur psykosociala faktorer i arbetslivet påverkar hälsa och sjukfrånvaro bland anställda. Exempel på specifika områden är betydelsen av arbetsplatsens ledarskap, hälsa kopplad till horisontell och vertikal könssegregering på arbetsmarknaden och hälsokonsekvenser av våld i arbetslivet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Anna Nyberg
Senast uppdaterad: 2021-03-09