Josefin Strömquist

Kursadministratör (Tjänstledig) vid Matematiska institutionen

E-post:
josefin.stromquist[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Rum ÅNG 14202 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA
Tjänstledig:
2022-04-01 - 2023-01-31

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Josefin Strömquist
Senast uppdaterad: 2021-03-09