Natalia Ganuza

Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
natalia.ganuza[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2937
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i tvåspråkighet och anställd som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Jag har i många år bedrivit forskning och undervisning om flerspråkighet och svenska som andraspråk. Mina främsta forskningsintressen rör flerspråkighet och utbildning och olika former av migrationsrelaterad språklig variation.

Akademiska meriter: fil dr, docent

Nyckelord: education multilingualism sociolinguistics second language acquisition

Jag är fil. dr. och docent i tvåspråkighet och disputerade vid Stockholms universitet 2008. Sedan 2020 är jag anställd som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik vid Uppsala universitet. Mina främsta forskningsintressen rör sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och utbildning och olika former av migrationsrelaterad språklig variation.

Just nu är jag verksam i forskningsprojektet Minoritetsspråksundervisning i Sverige - policy, praktik och uppfattningar (VR 2022-03542) tillsammans med Zoe Nikolaidou (PI, Södertörns högskola) och Maria Rydell (Stockholms universitet).

Tillsammans med Maria Rydell arbetar jag också med projektet Flerspråkighet och migration: Sociolingvistiska perspektiv på svensk samtidslitteratur (FLOMS).

Tidigare forskningsprojekt som jag har varit verksam i:

2013–2016 ”The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years” [VR 721-2012-4275]. Tillsammans med Dr Christina Hedman, Stockholm universitet.

2002–2008 ”Language and language use among adolescents in multilingual urban settings” [RJ 2000-5124:01]. Projektledare: Professor Inger Lindberg, Stockholm universitet.

2000–2003 “Language, language ideologies, and the educational experiences of Chilean students in Sweden and retornados in Chile” [RJ 1999-0027:1-2]. Projektledare: Professor Kendall King, Georgetown University/University of Minnesota.

Övrigt:

För mer information, besök gärna min profilsida: https://uppsala.academia.edu/NataliaGanuza

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalia Ganuza
Senast uppdaterad: 2021-03-09