Natalia Ganuza

Professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
natalia.ganuza[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 2937
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Jag är docent i tvåspråkighet och anställd som professor i svenska med inriktning mot sociolingvistik. Jag har i många år bedrivit forskning och undervisning om flerspråkighet och svenska som andraspråk. Mina främsta forskningsintressen rör flerspråkighet och utbildning och olika former av migrationsrelaterad språklig variation.

Akademiska meriter: fil dr, docent

Nyckelord: education multilingualism sociolinguistics second language acquisition

Akademisk bakgrund

 • 2020: Professor i svenska, med inriktning mot sociolingvistik, Uppsala universitet.
 • 2018: Docent i tvåspråkighet, Stockholms universitet
 • 2008: Doktorsexamen i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet.

Handledning inom utbildning på forskarnivå:

 • Huvvudhandledare för Nina Begovic
 • Huvudhandledare för Anna Ingves
 • Huvudhandledare för Pia Järnefelt
 • Huvudhandledare för El Mostafa Oubejji

Uppdrag:

 • Studierektor för utbildning på forskarnivå i nordiska språk
 • Ledamot i institutionsstyrelsen
 • Ledamot i Språkvetenskapliga fakultetens rekryteringsgrupp
 • Ledamot i Östersjöstiftelsens forskningsdelegation

Främsta forskningsintressen

 • Sociolingvistiska perspektiv på flerspråkighet och på flerspråkighet och utbildning
 • Migrationsrelaterad språklig variation

Aktuella forskningsprojekt

Tidigare forskningsprojekt

 • ”The role of mother-tongue instruction for the biliteracy development of Somali-Swedish speaking children in the early school years” [VR 721-2012-4275]. Tillsammans med Professor Christina Hedman, Stockholm universitet.
 • ”Language and language use among adolescents in multilingual urban settings” [RJ 2000-5124:01]. Projektledare: Professor Inger Lindberg.
 • "Language, language ideologies, and the educational experiences of Chilean students in Sweden and retornados in Chile” [RJ 1999-0027:1-2]. Projektledare: Professor Kendall King.

Övrigt

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Natalia Ganuza
Senast uppdaterad: 2021-03-09