Mattias Landelius

Kurssamordnare vid Matematiska institutionen

E-post:
mattias.landelius[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3202
Besöksadress:
Rum ÅNG 14208 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Samordnare av institutionens utbildningsutbud i SELMA t.ex. Kursplaner, kurstillfällen och kurslitteratur.

Forskarutbildningsadministratör (FUA)

Utbildningsstatistik och uppföljningsarbete t.ex. kursvärderingar på grund och avancerad nivå.

Övergripande arbete i LADOK och STUDIUM. t.ex. behörigheter, lärarrättigheter, support.

Allmän kursadministration.

Utbildning

Fil. Kand. Fil. Mast.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Mattias Landelius
Senast uppdaterad: 2021-03-09