Julian Külshammer

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
julian.kuelshammer[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3489
Besöksadress:
Rum ÅNG 14232 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

You can find all information about my research and teaching on my webpage:

https://julian-kuelshammer.github.io/

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Julian Külshammer
Senast uppdaterad: 2021-03-09