Henrik Åhman

Universitetslektor vid Institutionen för informatik och media

E-post:
henrik.ahman[AT-tecken]im.uu.se
Telefon:
018-471 5135
Besöksadress:
Ekonomikum (plan 3)
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research focuses on discourses on technology, in particular how research perspectives in Human-Computer Interaction and Interaction Design reflect dominant narratives in relation to notions of modernization and secularization. I am also interested in how media technology is used as both an arena and a resource for processing philosophical and existential questions.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Henrik Åhman
Senast uppdaterad: 2021-03-09