Nikolas Glover

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen, Centrum för företagandets historia

E-post:
nikolas.glover[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1220
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala

Universitetslektor vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
nikolas.glover[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 1220
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

My research has above all ought to shed fresh light, from various angles, on the cultural history of the 20th century Swedish export economy. How have different societal groups managed the social and political realities of open economy and small-state democratic corporatism, and how has this shaped their collective identity/identities?

Akademiska meriter: FD, Docent

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Nikolas Glover
Senast uppdaterad: 2021-03-09