Sarah Schwarz

Universitetslektor i engelska vid Institutionen för nordiska språk, Språkverkstaden

E-post:
sarah.schwarz[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 6450
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 1
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Som lektor på Språkverkstaden handleder jag studenter som vill ha hjälp med akademisk engelska. Jag ger också kvällskurser i muntlig framställning på engelska för internationella studerande. Jag har kandidatexamen i språkvetenskap, TESOL-certifiering (vilket innebär att jag är utbildad lärare i engelska som främmande språk), och doktorsexamen i engelsk språkvetenskap. Jag forskar om engelskans utveckling och om språkideologi.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Sarah Schwarz
Senast uppdaterad: 2021-03-09