Veronica Crispin Quinonez

Universitetslektor vid Matematiska institutionen, Algebra, logik och representationsteori

E-post:
veronica.crispin[AT-tecken]math.uu.se
Telefon:
018-471 3197
Mobiltelefon:
070-1679461
Besöksadress:
Rum 64101 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

  • Fil. dr. matematik
  • Fil. kand. filmvetenskap
  • Högskoleex. fysik

Mina forskningsintressen rör kommutativ algebra, speciellt operationer på och egenskaper hos ideal, samt algebraisk kombinatorik.

På institutionen har jag ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning (tjänstledig från uppdraget till och med vårterminen 2024).

Efter att ha disputerat vid Stockholms Universitet var jag vikarierande lektor på SU och KTH i två år samt postdoktor i Italien och USA i ytterligare två år med finansiering från KVA respektive VR. I augusti 2010 började jag som universitetslektor vid Uppsala universitet.

Administration

Ansvar för lärarutbildning, inklusive VFU - verksamhetsförlagd undervisning, på Matematiska institutionen (tjänstledig till och med vårterminen 2024). Här kan du läsa vem du ska vända dig till med dina frågor och även hitta till de olika lärarprogrammens studieplaner.

Undervisning

Lärarprogramskurser som jag ansvarar för, dock inte alltid är lärare på, är:

Aktuellt och senaste

Övriga uppdrag

Andra aktiviteter

Språkkunskaper

  • Kronologiskt: ryska, engelska, svenska, spanska, italienska.
  • Efter kunskapsnivå: ryska/svenska, engelska, italienska, spanska.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Veronica Crispin Quinonez
Senast uppdaterad: 2021-03-09