Cesar Pay Gómez

Forskare vid Institutionen för kemi - Ångström, Strukturkemi

E-post:
cesar.paygomez[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 7332
Mobiltelefon:
073-4697585
Fax:
018-513548
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för kvalitetsutveckling, Enheten för universitetspedagogik

E-post:
cesar.paygomez[AT-tecken]uu.se
Telefon:
018-471 6818
Mobiltelefon:
073-4697585
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
75237 Uppsala
Postadress:
Box 256
75105 Uppsala

Akademiska meriter: Docent

Nyckelord: crystallography diffraction quasicrystals approximants alloys synthesis

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Cesar Pay Gómez
Senast uppdaterad: 2021-03-09