Kristofer Gamstedt

Professor i tillämpad mekanik vid Institutionen för materialvetenskap, Tillämpad mekanik

E-post:
kristofer.gamstedt[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250382
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 35
751 03 UPPSALA

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

  • MS Applied Physics and Electrical Engineering, Linköping University, 1993
  • PhD Polymer Engineering, Luleå University of Technology, 1998
  • Docent conferment, Solid Mechanics, KTH, 2004

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09