Elisabeth Jobs

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

E-post:
elisabeth.jobs[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6649
Mobiltelefon:
073-4697153
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Universitetslektor vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Sjuksköterskeprogrammen

E-post:
elisabeth.jobs[AT-tecken]pubcare.uu.se
Mobiltelefon:
073-4697153
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09