Gustav Bockgård

Universitetslektor i nordiska språk, docent vid Institutionen för nordiska språk

E-post:
gustav.bockgard[AT-tecken]nordiska.uu.se
Telefon:
018-471 1335
Besöksadress:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postadress:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FD, docent

1999 var jag deltidsanställd som forskningsassistent vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet inom projektet Samtal, åldrande och identitet. Min huvudsakliga arbetsuppgift var att transkribera hemtjänstsamtal.

Under 2000–2004 innehade jag en doktorandtjänst vid Nordiska språk. Inom ramen för denna tjänst var jag fr.o.m. november 2001 t.o.m. juni 2003 verksam som amanuens vid institutionen.

2005 vikarierade jag som administratör vid Nordiska språk och arbetade även som timlärare.

2006 till 2011 var jag universitetslektor i svenska språket vid Högskolan Dalarna (tjänstledig under forskartjänsten; se nedan). Under ht 2006 och vt 2007 fungerade jag som ämnesansvarig för svenska språket vid Högskolan Dalarna.

2007 till 2012 innehade jag en forskartjänst i svensk dialektologi vid Svenska Akademien, med placering vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet.

Från 2013 till halvårsskiftet 2019 arbetade jag som universitetslektor i svenska språket vid Mälardalens högskola. Inom ramen för tjänsten var jag under flera år ämnesföreträdare för svenska språket och programföreträdare för ämneslärarprogrammet. Mitt sista halvår var jag även vetenskaplig ledare för en forskningsmiljö.

Min hittillsvarande forskning har handlat om bland annat följande:

* samspelet mellan språkliga och mikrosociala strukturer i standardspråkliga samtalsmaterial.

* syntaxen i dialekterna i nordöstra Småland och sydöstra Östergötland ur ett konstruktionsgrammatiskt och interaktionellt perspektiv

* andra samtalsmönster i dialektinspelningar.

* vetenskapshistoriska, ideologikritiska och etiska analyser av dialektinsamling.

* ämnesdidaktisk forskning med hjälp av inspelningar om undervisning och gruppsamtal i mellanstadiet.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Senast uppdaterad: 2021-03-09